I N D E X

 

ESSAYS

MONOGRAFIEňN 

ARTIKELEN (Bres)

ETNOGRAFICA

SCHRIJFWERK IN VOORBEREIDING

DEBUTANT

OVER PHONS BAKX

RADIO-PROGRAMMA's

E S S A Y S

Symposion: Theologie
van de Wormenkaas

 

Filonzana, de Occulte Spinster van SardiniŽ

 

De Cultus van
de Vliegenzwam

 

Groen Eiland - Zwarte Stad
de Ierland-reizen 1974, 1975

 

De Mamuthones van SardiniŽ

Terug naar INDEX
MONOGRAFIEňN

de Gedachtenverdrijver
de Historie van de Mondharp

etno musico
logie

de Launeddas
rietinstrument van
de Sarden

 

Terug naar INDEX
A R T I K E L E N

BRES 193
Als gedachten zich laten verdrijven
De Kleinoodwaarde van de Mondharp

B
R
E
S

BRES 199
Zoemend Hout
Een Klank uit Het Cultuurduister

A R T I K E L E N

BRES 205
Machtsstrijd in Lothian
Hekserij in Schotland

B
R
E
S

BRES 208
Filonzana
Occult Spinster van SardiniŽ

 
Terug naar INDEX


R A D I O - P R O G R A M M A ' s


Sinds 1985 verleent Phons Bakx medewerking aan radioprogramma's in Nederland en BelgiŽ, zoals

bij VRT (BRTN), VPRO, Omroep Zeeland en enkele Nederlandse radio-omroepen.

KLIK hier voor
een overzicht


VPRO's
De Wandelende Tak ►
(overzicht)

 

 

 

 

 

 

 

 


PHONS BAKX


Phons Bakx werd op 7 februari 1956 in Zeeuws-Vlaanderen geboren. Hij groeide daar op in Sluis, Cadzand, Heille en Aardenburg. Tussen 1972 en 1982 bestonden zijn eerste activiteiten als kunstenaar uit het maken van pentekeningen en schilderwerken. Hij schreef regelmatig, maar het vormde niet het hoofdbestanddeel van zijn artistieke prestaties (zie hiervoor Debutant).

Pas rond 1984 kreeg zijn schrijfactiviteit gestalte in het samenstellen en schrijven van radioporogramma's. Eerst voor de illegale zender Radio Als Middel, daarna in 1986 voor VPRO's
Wandelende Tak.

Phons Bakx publiceerde op het gebied van de antropologie, de etnomusicologie, de etnomycologie en de mythologie. Zijn grootste bekendheid verwierf hij met zijn kennis van de Mondharp en zijn vaardigheid dit instrument te bespelen. De mondharp stamt uit de volksmuziek en beleeft mede dankzij hem een mondiale revival. Hij stimuleert het bespelen van de mondharp niet alleen via zijn teksten, maar ook door middel van concerten, de media, persoonlijke contacten en het oprichten van diverse ensembles ter bespeling van het instrument.

Het werk van Phons Bakx vertoont zodanig niet alleen een bepaalde consistentie, maar ook zoveel pioniersgeest. Hij beweegt zich als onderzoeker en als auteur op een aantal deelterreinen der wetenschap waarbij hij voortdurend grenzen overschrijdt. Bakx weet de onderhavige materie zowel te verdiepen als ook te populariseren. Daarnaast vinden we in zijn úuvre de indringende belangstelling voor het snijvlak van cultuurhistorie en artisticiteit. De pioniersgeest van Bakx wordt andermaal geaccentueerd door zijn ambachtelijke benadering: hij vervaardigt bepaalde voorwerpen waarover hij publiceert, hij maakt veldopnamen van volksmuziek en enkele van zijn kleinere publicaties werden door hemzelf ingebonden en van illustraties voorzien.

De volharding van Phons Bakx in zijn drang om kennis te verzamelen en om zich te manifesteren, springt temeer in het oog daar hij geheel zelfstandig en zo goed als onbezoldigd werkzaam is. Hij brengt desalniettemin steeds weer mensen bij elkaar: uitvoerende artiesten op de mondharp (wereldwijd), belangstellenden uit diverse cultuurhistorische disciplines, muzikanten uit verschillende culturen, en zo meer.
De laatste jaren legt hij zich toe op het vervaardigen van
radio-documentaires.

(tekst : bestuur Stichting Antropodium, 2002)

foto van Phons Bakx

 

 

 

 

 

 

 foto: Evert van Moort, 2008

 

 

 

 

 

 

E T N O G R A F I C A

Belangrijkste activiteit op dit terrein zijn de masker-replica's die
Phons Bakx maakte uit verschillende maskertradities van overwegend
SardiniŽ
(S) (ItaliŽ) en LŲtschental (L) in Zwitserland.

MamuthÚnes (S) Merdýles & BoŽs (S)
Filonzana (S) Tschšggšttš (L)

click op deze regel voor enkele foto's en een overzicht

terug naar INDEX