(optioneel) – uitgegeven vanaf eind april 2022 - verkrijgbaar bij Stichting Antropodium, Middelburg

 

Eens de jonge Zeeuw

geschreven en samengesteld door Phons Bakx

met behulp van het

 

Archief

Radiobanden

Antropodium

 

 

Volledig uitgeschreven radiogesprekken met mensen
        over hun jeugd, jongeren­cultuur, werk en levenskeu­zes, zich
        afspelend in, rond en buiten Zeeland, overwegend tussen 1950 en 1999
.

 

 

gegevens over het totale boekwerk:

boektitel: Eens de jonge Zeeuw

auteur: Phons Bakx

geboren: 1956

co-auteurs: Ariël Meeusen, Karel C. Korfker, Bert van Leerdam, Edwin Mijnsbergen

uitgever: Stichting Antropodium Middelburg

ISB-nummer: geen

werkend voor/verbonden met radio-uitzendingen: Omroep Zeeland, Radio Als Middel             

                (piraat), Bårad-Dûrbeheer (piraat), VPRO Radio 4, VRT (voorheen BRT), Radio Klara

genre: geschiedschrijving jongerencultuur tweede helft 20e eeuw

          aantal boeken: 4

 Boek 1: muziek maken

 Boek 2: muziekmaken, muziek zien en beleven, uitgaan, platen draaien

 Boek 3: druggebruik, reizen, kust- en eilanderleven, hippiedom, binnenvaart, tabak, speelgoed, kleding, publiekelijke  

                                              functies, zwerversschap.

           Boek 4: kunstenaarsschap, kermiswezen, liften, brommer- en autocultuur, campanologie, poppencultuur, voetbal,

                          windsurfen, hoelahoep, sporten, familiespel, sociale leven, christelijkheid, naaktcultuur, zendpiraten,

                          symposium, graffiti, protestgeneratie, tegenwettelijkheid, cult-boeken, punk-cultuur, actievoeren.

vervoersgewicht:  3600 gram

aantal hoofdstukken: 126

noten/verwijzingen: aanwezig na elk hoofdstuk (bronvermelding, personalia, uitweidingen, enz.)

aantal pagina’s:  2230

aanhangende lijsten: 2 + 1 extern namenregister (dun wit boekje apart, 52 pag.)

inhoudsopgave: aanwezig op elke van de vier achteromslagen

          voorwoord: in Boek 1, verantwoordingen, verwijzingen
          afmetingen elk boek: 16,8 cm (b) x 25,4 cm (h)

totale dikte-afmeting (4+1): 12 cm

de omslagen: 

 Boek 1: blauw (550 pag.),

 Boek 2: rood (554 pag.)   

 Boek 3: groen (560 pag.)

           Boek 4: geel (566 pag.)

druk binnenwerk: alles in zwart-wit / illustraties, z-w foto’s (met bronvermeldingen), tekeningen, afbeeldingen

vanaf half juni 2022 wordt het voltallige boek in een kleurig, handgemaakt foedraal opgeleverd

 

 

 

    Eens de jonge Zeeuw is een grote verzameling geschiedschrijvingen rond het individu met betrek­king tot de

naoorlogse leefgewoontes van alledag, voorzien van eigentijdse standaarden voor onderwijs, tijdsbesteding, vervoer en

vermaak vanaf de jaren ’60. Dit boek bevat een breed uitgezette waaier aan menselijke ontmoetingen op schrift zonder

dat er van literaire pretentie sprake is.

Over heel zijn lengte draagt het boek de praktische signatuur van een egodocument, iets dat tegen de gewoonlijke gang van zaken ingaat.

De ‘ik’ - scribent en radio-interviewer - hield een tocht langs een honderdtal sprekers die hij over hun persoonlijke jeugd en 

leefcultuur ondervroeg. In 2005 werden die gesprekken voor een deel al op de Zeeuwse radio uitgezonden, en sindsdien bleven de

integrale gespreksopnamen wel op de oorspronkelijke radiobanden bewaard. Ten behoeve van dit boek werden de gesprekken later in

dialoogvorm helemaal uitgeschreven.

    Het maken van een radiodocumentaire vergt veel kies-, knip- en plakwerk, met gevolg dat flinke passages van een gesprek
          niet eens voor radio-uitzending in aanmerking zullen komen. Radioman-scribent Bakx: “Ik schat dat per gesprek in de regel slechts
          5 à 7 minuten voor uitzending in gebruik werd genomen, terwijl ik toch een flink uur met iemand heb zitten praten. Wat daarmee

buitenboord werd gehouden, zeg maar, komt in dit grote boek juist aan de orde, en dan is het zeker niet het afval waarom het gaat.

Als ik kom te overlijden, verdwijnen wellicht al die bewaarde interviews met één handgebaar in de vuilnisbak. Daarom vind ik het

op zijn plaats dat al het opgenomen gespreksmateriaal tijdig naar de mensen terugkeert, zij het nu als uitgeschreven teksten. Het hoort bij 

hen als aandenken van hun persoonlijke levensverhaal. Ik wil hen daar ook blij mee maken.”

 

Boek 1 en Boek 2 horen sterk bij elkaar omdat de onderwerpen zich toespitsen op het maken van muziek door jongeren en het beleven

van muziek in het vroegere uitgaansleven met zijn jukeboxen en live-optredens. In de jaren ‘60 werd het steeds actueler om

grammofoonplaten op een pick-up thuis te draaien. Daarom worden in de verslaggeving cultuurtjes breed uitgelicht rond jazz-liefhebbers,

nozems, rockers en het hippiedom, waardoor zelfs een glimp zichtbaar wordt van het toenmalige druggebruik onder jongeren.

 

Zowel Boek 3 alsook Boek 4 worden door een zeer grote diversiteit bepaald. De jeugdonderwerpen zijn opener verspreid van elkaar – raadpleeg
         
op voorhand hiervoor de inhoudsopgaven hieronder
. - Tussendoor verschijnen er ook hoofdstukjes waarin de schrijver teruggrijpt op gebeurtenissen uit zijn

eigen verleden, zij het als peuter, kleuter of jong automaniakje, maar allicht het meest nog als een opstandige puber. De twee laatste

boeken gaan dieper in op plaatsgebonden persoons­­ontwikkelingen van de sprekers, zoals het opgroeien aan de Zeeuwse kust en

het ontmoeten van leeftijdgenoten in de centraal gelegen dorpen.

 

 

 

kostprijs van de (4+1) boeken: € 70,00 (!) boeken zijn niet per afzonderlijk deel aan te schaffen)
                    boek is te koop bij uitgeverij Antropodium [Lijsterbeslaan 19, Middelburg]         

                    kosten pakketbestelling per post: € 7,25 per pakket in NL (tarief geldt voor 1000-10.000 gram)

bestellingen: gelieve via e-mail : phonsbakx@gmail.com

bankoverschrijving op rek.nr.: NL 36 RABO 033 50 80 669

                                                     (t.n.v. AFE Bakx, Middelburg – o.v.v. “EDJZ 1234”)

                 Voor verdere vragen aangaande deze publicatie: phonsbakx@gmail.com

                    telefoon:  0118 – 624 934

 

       

            i n h o u d s o p g a v e

           Eens de jonge Zeeuw

 

 

 

-BOEK 1 / pagina 001 – 550-

 

                           pagina

                            3 / Hoe dit boek kon ontstaan

 

                              Het klonk en het beklijfdei

 

                               evergreens - populair - country - jazz oude stijl

 

         9 / Een rondtrekkend dubbelaccordeon­orkest uit Goes - Rinus de Keyzer

                 21 / Een zanger uit waar genoegen – Louis Polfliet

       42 / Alles wat met muziek te maken heeft, gaat mij aan – Jan Net

                 67 / Zeeuwse puristen in de jazz oude stijl DUBBELGETUIGENIS - Ruud Tollenaar, Ed de Poorter

                 96 / Van jazz-muziek die de straat weer opging - de activiteiten rond Frank Koulen
                         
Ed de Poorter, Johan Sinke, Ron de Pree

 

 

                  rock-n-roll - indorock – hawaiian style

 

     109 / Rock-n-roll, etymologie DOC / Rock-n-roll, levenswijze / DOC «Rock Around the Clock»,

               zijdelings aangetekend DOC - Freddy Klooté, Phons Bakx

               120 / De nozem in Zeeland DOC - Ariël Meeusen, Phons Bakx

     130 / Wij ver’rock’ten zowat alles - Ronny Flohr [DOC : Ariël Meeusen]

     153 / Een dans, maar lang niet onbetwist - Freddy Klooté, Rina Kluinhaar

     168 / Euforische rock-n-roll boog voor kweekschoolstudie - Freddy Klooté

     199 / Muziek is pas mooi als ze oprecht is en eerlijk – Jan Blok
 

                 beat - pop - rock - underground

 

               238 / Prachtig mooi om alles nog te moeten ontdekken – Paul de Rijcke
               253 / Het muziek maken is bij mij nooit onderbroken geweest - Diederick Benjaminsz  
               265 / Hoogtepunt was spelen in het voorprogramma van Adamo – Ferry Mannaert

     283 / Door de jukebox onderwezen  (The Everly Stars) DOC – Ariël Meeusen

     285 / Elk optreden eindigde met een paso doble’ – Wim Polderman

     314 / Dansmuziek rond J-J-J-J – John Vos

     339 / Als ik opnieuw zou mogen, deed ik precies hetzelfde – Charles Bukkens

     355 / Muziek door scholieren van Sint Eloy - DUBBELGETUIGENIS - Bert Schulte, Gerard Oosterling

               366 / Het streven om de muziek rond me te dienen – Louis Filius

     384 / Op mijn zestiende werd ik de muziekwereld ingesleurd – Dies le Duc

               397 / Ik deelde mijn energie altijd rijkelijk aan het publiek uit – Arthur Wauters

               419 / De gitaarwereld van Bob Roganovic / Zijn gitaar aan het woord  - Bob Roganovic

 

 

               agglomeraat van rock-musici

 

     454 / Johnny & The Blue Jeans > Group 69 Sect > Dragonfly - INTRODUCTIE

    455 / Kuifrockers spreken - DUBBELGETUIGENIS - André Pekaar, Cor van den Bout

    476 / Slaggitarist bij Johnny & The Blue Jeans – Jan Koole

    486 / Een spil met veel kracht – Carlos van den Berg

    501 / Met Group 69 onderging ik mijn eerste grote muziekontwikkeling – Rudy de Queljoe

              526 / Ongeloofwaardig fraaie muziekpassages kwamen ons oor voorbij - DUBBELGETUIGENIS - Huib Pouwer, Bert Quite

 

-BOEK 2 / pagina 551 – 1104-

 

 

 

 

 

 

 551 / We maakten ook muziek vanwege ons imago – John Caljouw, Richard Henning

           586 / Initiator van de rock-n-roll in Middelburg – Richard Henning

           

 

                                  punk - folk - americana - paramuziek

 

            618  / PUNK.ZLD - Binnen half uur band opgericht, volgende dag optreden – Rijk-Jan Koppejan

           635  / Speelman in eigen regio (over Wim Roth)  DOC - Phons Bakx, Karel Korfker

 656 / Als bollen door de ruimte – Phons Bakx

 657 / Als volksmuziek en folk zich gaan verrocken  DOC – Phons Bakx

           662 / Folk-rock is een weg die ik altijd ben blijven volgen – Marius Roeting

 685 / Streektaalblues – Ries de Vuijst

 702 / Paramuziek - Sinistere klanken rond een avondwake  DOC – Phons Bakx

 

 

              Uitgaansleven - jeugdcentra – muziekpodiai

 

 720 / Schuurfeesten - Plattelandsjongeren ontmoetten elkaar

                     Simon Maljaars, Kees Melis, Connie Wondergem

           735 / Het doorlopend vieren van de extravagance [Zanzibar] – Paul Scholten

 760 / Het uitgaansleven op Tholen – Leen Ottevanger

 779 / Speciaal uitgaan naar La Cave’ [Vlissingen] – André Prins

 791 / DeExperimental House Nihil Soos’ [Groede] – Gerard Oosterling, Bert Schulte

 804 / Jongeren Vrijetijdscentrum Open de Beuk’ [Middelburg] – Bert Gerestein

 811 / Jongeren terug naar hun Middenwereld’ [Midgard] - RADIO ALS MIDDEL

 823 / Popcultura Brogum [Zierikzee] - Johan Keijzer, Bert Janse

           851 / Een standaard voor buitenlandse rockmuziek [De Piek] -  Han Roose, Ellen Gellman

 868 / Rondspattingen zomers Sarasani [Retranchement] DOC - Phons Bakx, Ariël Meeusen

           881 / Een revolutie voor stad en regio - Nico van den Boezem, Ad van ’t Veer

 

 

                         Concerten in Zeelandi

 

                     914 / Wat Dave Berry uitstraalde, valt eigenlijk niet te benoemen – André Prins [+DOC]

           933 / Snotneuzen in het struikgewas [musical Hair] – Sjak Zwier

           937 / In plaats van The Moody Blues - Pink Floyd op Zeeuwse bodem DOC

                      Phons Bakx, Ariël Meeusen en diverse zegspersonen, persberichten
            983 / Van een zeer groot lawijt, oftewel progrock uit Kymrië [Man]
DOC – Phons Bakx

  994 / Een concert dat niet imponeerde [Jack Bruce & Friends] -
                       Ad Hoekman, Bert Gerestein, Richard Henning, Sjak Zwier 
          1008 / Dilemma voor Zeeland [Dr. John the Nighttripper]
DOC - Phons Bakx, diverse zegspersonen

1014 / Een muziekcommune uit De Peel [CCC Inc.]  - Bert Schulte, Gerard Oosterling

         1018 / Rompin Ronnie Hawkins & the Hawks [De Piek] – Richard Henning

1024 / Een cult-figuur zonder hoop [Townes van Zandt] DOC – Phons Bakx, Bert van Leerdam

 

                   Groefwerkzaamhedeni

 

1038 / Weergaloos Jukebox - Ron de Pree, Leo Middendorp – DOC  Ariël Meeusen

1067 / Magisch geluid dragen (introductie) – Phons Bakx

         1069 / Het verhaal van de naald en de groef Leen Schaap

1076 / Een groot-verzamelaar van muziek – Jan Petiet

 

-BOEK 3 / pagina 1105 – 1664i

 

 

 

 

          1105 / De eeuwigheidsgroef oftewel Audiolemniscaat  DOC - Phons Bakx
          1115 / Schreeuwen om godswegeJeugdbedwelmend Madame George 
DOC – Phons Bakx

          1124 / De single «Michaels Motocycle»  - Michael Andrée Wiltens, John Caljouw

 

                                                                         

                                  Genot, waarneming, vervormingi

 

          1134 / Vrij leven zonder een eis te stellen – Kees Wesdorp

          1153 / Braak Morgenland - Ditte de Muynck-Iversen

1186 / Cannabis groot-cigaret – Ruud van Rooijen
          1209 / Hallucinaties en absurditeit - Prem Rajeshwar (Jos Spee)

1237 / Jouïssance leidde tot vergiftiging – Johan Tulp

1250 / Soft paranoïa – Phons Bakx

1260 / Mijn hippie-zijn had iets met escapisme – Jan Geurtz

1294 / Het inspirerende Oosten - André van Eenennaam

1331 /  Vurrukkuluk tabak - Johan Keijzer, Bert Janse 

 

 

                                   Eilander kustleveni

 

1346 / Het kind van een vuurtorenwachter 1 - Mineke Straijer

1366 / Het kind van een vuurtorenwachter 2 - Marinus van Dijke

1408 / Want zonder vuurtoren leven wij hier niet  - Gerard van Grieken, Piet Brand

1428 / Licht op Zee - Piet Brand

1450 / Muzikaal melos toucheert pijlerdam Oosterschelde - Rob van Hoek, Willem Jacobs

1453 / Vele gevaren niet gezien, maar vooral niet bang – Lieven Schroevers

 

                            Thuisbasis landleveni

 

1474 / Postbellum opperbest - Fons de Smet, Marie-Madeleine Bakx-Clyncke

          1480 / In het lichtschijnsel van de Honingzwam (radioveldverslag) RADIO ALS MIDDEL -

1493 / Echt een braaf jongetje – Fons de Smet

1496 / Ônze Wîttn – Theeuw Mahu

1500 / Monument voor een jong mens - Fons de Smet, Phons Bakx

1517 / Schroeven uit het raam om heimelijk het nachtleven in te kunnen – Marion de Smet

1532 / Telen en oogsten van Walcherse kogelboontjes – Jan Zwemer

1551 / Leven als Piggel - Sjaak Oosterling

1579 / Keur aan kleer - Rina Kluinhaar

 

                            

                    Notoriteiti

 

1586 / Omroepen uit gemeenschapszin – Cees Blaeke, Richard de Clerck

1599 / Uitzien over een groenteschaaf - meer bezield dan een heibeier alleen - Bertus de Regt

 

 

 

                                       Uitmiddelpunti

 

 

1614 / «Hier Ging De Soldaat» - Pieter Schoonheim, Phons Bakx

1631 / Rondgaan op één been (over de zwerver Huust krukke) - Tinus Bakker, Frans Verpoorte, Gaston de Moor, Ko Dieleman

             en andere zegspersonen   

1657 / Rouwverwerking met de verf van mijn vader – Phons Bakx 

         

 

-BOEK 4 /  pagina 1665 – 2230-

 

 

1665 / Omgaan met een totaal aanwezige - DUBBELGETUIGENIS - Ernest Joachim, André Verheije

1679 / Wonen in een bakkerskar – Angèle Rijken 

                                                          

 

                                      Decorum christelijk-

 

1686 / Van Knapenvergadering tot Provinciaal Jeugdwerk en vredesactivisme – Jaap Looise 

1706 / Veranderingen voor de Zeeuwse jeugd – Jan Zwemer 
          1719 / Personificatie van de verdrinkingsdood
DOC - Phons Bakx, diverse zegspersonen
          1734 / Ontsluiting van een bevindelijk gereformeerde jeugd – Barbera van Houdt

1758 / Klokslag Zeeland  (een campanologie in tien delen)

                       Martijn van Vliet, Jos Vogel, Dick Hazelaar, Bertus van Schaik, Gerard Lepoeter 

 

                   

                                   Vooruitgang op wieleni

 

1846 / Onuitputtelijk tweewielers met hulpmotor - Willem Allaart, Marjan Allaart-de Nooijer 

1857 / Héej…, auto-stop! - Phons Bakx

1860 / Nostalgie rond een Volkswagen Kever – Connie de Nood 

1867 / Verknocht aan het automobiel - Phons Bakx 

          1878 / Drank in het rijverkeer – Piggel (Sjaak Oosterling)

 

                             Spel en bewegingi

 

 

                    1886 / Homo Ludens (gezelschapsspelen)  - Piggel, Lientje Lavën-Krijger

          1892 / Rijdend macro, rijdend micro – Piggel / Erfschade – Phons Bakx

          1902 / Pedagogiek avant la lettre - Lientje Lavën-Krijger

1928 / Zwierende hoepels in heupzwaai - Miep Bekers-Lips, Rina Kluinhaar - DOC              

          1940 / Balletje trappen, altijd wel een balletje trappen  introductie – Phons Bakx

          1942 / Sport in de Zeeuwse delta – Johan Francke

          1954 / In de puurheid van wind en water – Derk Thijs

          1973 / Van worstelen en moeizaam boven blijven  (kermisexploitatie) – Joop Keijzer

 

              

                             Bij wet verbodeni 

 

           2016 / Herinterpretatie in groen, geel, oranje, zwart – Phons Bakx

2023 / Langs zeven conducteurs - Phons Bakx

          2027 / Naaktschichten - DOC  - Phons Bakx, Angèle Rijken

2042 / Zenderspel - medium voor radiopiraten - Musky Engels, Bert van Leerdam

          2061 / Symposium Wormenkaas - OMROEP ZEELAND - Bert van Leerdam, Phons Bakx e.a.

          2087 / Tarzan, ofwel Symbolen langs de weg - Karel Korfker

 

                             Het protest-

 

           2094 / Niet de armoede bestrijden, maar de rijkdom – Arie Bilius

          2125 / Vredesaktiekamp Woensdrecht - RADIO ALS MIDDEL  -  Joop Plukkel, Phons Bakx e.a.

          2140 / Van boeken met kleur en generatiegeschillen te rijkDOC Bert Schulte,

                       Gerard Oosterling,  André van Eenennaam, Jan Geurtz, PhB  en anderen

          2164 / Over een tijd van geweldloze weerbaarheid - Linda Boon, Jaap Flohil

          2183 / Punk was nooit zonder decorum – Jan Minderhoud

 

                                   Lijsteni

 

                    2211 / Lijst van Zeeuwse muzikanten en muziekgroepen

          2216 / Radiodocumentairereeks Eens de Jonge Zeeuw (2005)

          2229 / Colofon