4

Waarmee is Mondharptrio Aubergine
momenteel doende….?

 antwoorD:  met twee afzonderlijke muziekprojecten tegelijkertijd, een
dubbelproject dus, waar delen van het éne ook met delen van het
andere worden gecombineerd.

1.    PROJECT LANGMUZIEK 2012-2013

De eerste is Project Langmuziek waarbij, zoals de naam al aangeeft, de mondharpers het erom te doen is naar een extra lange uitvoering te streven van hun klankspel. Dit streven werd ingegeven door het musicologische feit dat een mondharpklank wordt gekenmerkt door een doorgaande grondtoon. Mondharpmuziek suggereert vaak iets eindeloos en daar komt een term
als Langmuziek uit voort. Na meer dan 25 jaar blijkt voor deze Zeeuwse mondharpers dat er aan hun muziek (hoe dan ook) nog steeds geen
einde is gekomen. Wie had ooit gedacht dat er aan het geluid van een
mondharp geen einde kwam? Niemand toch?

Toch is het goed te bedenken dat langer dan 12 minuten achtereen op een
mondharp spelen al een behoorlijk flinke krachttoer inhoudt. Het project

houdt in dat het mondharptrio zich houdt aan vaststaande accoorden
gespeeld op de drie bijhorende mondharpen. Zo wordt het geluidstechnisch
mogelijk dat de verschillende muziekstukken in één en hetzelfde accoord
tot één lang nummer worden aaneengevoegd.

 in aanbouw zijn:  ¸ à Chthonia Hermione I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX  37:31
àSolanum Triptiek

 

2.   PROJECT GASTMUZIEK 2012-2013

De andere zijde van het dubbelproject wordt ingekleurd door Gastmuziek,
en dit beantwoordt onmiddellijk aan de sociale behoefte van het mondharptrio
om andere musici dan mondharpers op grond van hun muzikale capaciteit te ontmoeten. Als per keer in de Goese Studio Pinksterbloem een sessie plaatsvindt, dan gebeurt dit op invitatie aan een individuele musicus of zanger(es), om
bij het trio voor de microfoon plaats te nemen.
Zo is
àInterlude I-II-III-(IV met Gait Klein Kromhof, mondharmonica)   22:41
een heel gedegen voorbeeld van zo'n muzikale ontmoeting.

- muziek werd inmiddels gemaakt met gastmusici:
Ditte de Muynck/zang, Annelies Vree/zang, Lotus van Beek/zang, Ellis-Jane/zang,
René Everts/sax, Gait Klein Kromhof/mondharmonica

-         gastmusici die nog worden (terug)verwacht :
Lotus van Beek, Annelies Vree, Niek Edeling, Ellis-Jane, Marcel Koopman,
Mirjam de Bont, Raymond van de Ven, Nettie de Jonge, Adam Casey
(Australië)

 

voorbeelden waarin Aubergine met gastmusici spelen:

àMesa Amerindiana (met Annelies Vree, zang)  6:49 /

àIndigena (met Annelies Vree, zang)  6:21  /

àLiedje van de Dageraad (met Ditte de Muynck, zang)   6:06  /

àImpromptu ‘De Blauwe Bloem’ (met Ellis-Jane, zang)    8:01  /

àMelanzana (met Gait Klein Kromhof, mondharmonica)    5:23  /

 

voorbeelden waarin Gastmuziek en Langmuziek werden gecombineerd:
àDubbelwind (met Gait Klein Kromhof mharm. & René Everts sopr-sax)   14:12 /

àCodetta in Kleur & Suiker (met Annelies Vree, zang)    14:41  /

 

 

 

   Ik wil graag terug vanwaar ik kwam (p.3)